КОНСУЛТИРАНЕ

Професионално консултиране от сертифицирани консултанти, които оказват помощ в планирането на професионалното развитие и вземането на конкретни кариерни решения. Използва се инструмента Career Direct® – задълбочен тест, който включва повече от петстотин въпроса и разглежда четири измерения на личността – личностен профил, интереси, умения и ценности.

Очаквайте подробна информация тук след 26 ноември 2017 г.

Очаквайте подробна информация тук след 26 ноември 2017 г.

Очаквайте подробна информация тук след 26 ноември 2017 г.

ОБУЧЕНИЯ И РАБОТИЛНИЦИ

Работилницата ПАРИТЕ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО има за цел да ни предизвика да очертаем контурите на един обособено християнски подход към управляване на материалните притежания. Не се предлагат готови отговори на всички възможни въпроси по темата (защото това практически е невъзможно), а се полага основоположна рамка, чрез която участниците са провокирани да премислят задълбочено актуалните въпроси.

Работилницата КАКВА РАБОТА ИМАМ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО? има за цел да ни провокира да очертаем контурите на богословието на всекидневието. Тази работилница не предоставя готови отговори на всички възможни въпроси по темата (това е практически невъзможно), а задава основни координати и провокира към начин на обмисляне, като се насърчава творческото мислене, и поощрява развиването на разумни и отговорни практики.

Работилницата СВЕЩЕН БИЗНЕС има за цел да ни провокира да очертаем контурите на един обособено християнски подход към предприемчивостта и бизнеса. Не се предлагат готови отговори на всички възможни въпроси по темата (защото това практически е невъзможно), а се задават основни координати, като участниците са провокирани да мислят задълбочено докато развиват разумни и отговорни практики.