Стана своеобразна традиция поне два пъти в годината да предоставяме възможност на ограничен брой хора да получат професионална кариерна консултация при промоционални условия. Прочетете публикацията по-долу и се свържете с нас, или пък ако не проявявате интерес за самите вас, препратете я на ваши близки и познати, които ще са ви благодарни!

Светът днес не е като света преди 30 години, а това включва и професионалния път на един човек. В съвременното професионално развитие динамиката на промените е бърза и изисква повече внимание, и мисъл, отколкото вероятно когато и да било в историята на човечеството. Освен това, макар и най-често да се оплакваме, че България е най-бедната държава в Европейския съюз, в действителност сме изправени пред далеч повече възможности за избор на професионално развитие, отколкото повече от 80% от населението на земята. Всичко това прави изборите пред всички нас, а не само младите хора, изключително трудни и отговорни.

Това е ситуацията, която наложи появата и на нова професия – кариерен консултант. В най-добрия случай, това е човек, който има поглед над тенденциите и възможностите на „пазара на професии“, и умее да провокира чрез въпроси мисленето на своите клиенти, така че да си изяснят с какви дадености разполагат, към какви цели се стремят, и какъв е най-удачният начин да постигнат въпросните цели. В кутията с инструменти на кариерния консултант неизменно присъства поне един тест за личностно профилиране.

В Център Хайро не само твърдим, че имаме двама отлични кариерни консултанти, но и разполагаме с един от най-задълбочените и добри инструменти за самооценка – Career Direct®. С негова помощ оформяме подробен четири-измерен профил на клиента като разглеждаме личностните характеристики, способностите, интересите и ценностите. Интелигентните и провокативни въпроси на консултанта помагат резултатите от теста да се приложат в конкретната професионална и житейска ситуация, така че самата консултация да се превърне във вълнуващо преживяване на себеоткриване.

Понеже знаем, че за мнозина българи цената на теста и консултацията е твърде висока, до 30 ноември 2017 г. даваме възможност на десет човека да поръчат и заплатят своята кариерна консултация само срещу 98 лв., вместо стандартната цена от 180 лв. Предложението е валидно само за първите десет, които се свържат с нас!


Андрей Неделчев е основателят на Център „Хайро“, който е израз на желанието му да живее в общество, където и най-сложните въпроси се решават рационално, и с помощта на възможно най-добрите познания на човечеството досега, и в което задаването на въпроси се насърчава.